Søndergård

Bykvarteret Søndergård er et nyt by- og boligkvarter, der ligger lige syd for Måløv Station.

Søndergårds særlige kendetegn er en ca. 600 meter lang, kunstig sø/kanal, som giver hele området herlighedsværdi og karakter.

Læs om Søndergård og følg med i anlægsarbejder m.m.:

Her kan du følge med i løbende nyheder om Søndergård

Udbygningen af Søndergård begyndte i 2001 og ved udgangen af 2015 var der opført ca. 700 boliger i området. Når området er færdigudbygget, vil der være ca. 750 boliger.

Boliggrund til salg
Der er én ledig grund til boligbebyggelse tilbage, der er udbudt til salg: Storparcel A8

Faciliteter
Foruden ca. 750 boliger findes der på Søndergård:

  • affaldsplads
  • børnehus
  • handicapbofællesskab
  • tre seniorbofællesskaber
  • ældreboliger
  • plejecenter
  • hospice

I efteråret 2016 forventes et fælleshus for hele området at stå færdigt. Fælleshuset skal ligge ved den vestlige ende af søen.

Søndergård fælleshus

I efteråret 2016 forventes et fælleshus for hele området at stå færdigt. Fælleshuset skal ligge ved den vestlige ende af søen.

Se nyhedsbreve fra kommunen til Søndergårds beboere:

Se dokumenter fra arkitektkonkurrencen om fælleshuset:

Nåleøjet i Søndergård

Vandkunst på Søndergård Torv
Læs beskrivelse af Bjørn Nørgaards store vandkunst Nåleøjet på Søndergård Torv:

Kunstplan
Billedhugger og professor Bjørn Nørgaard var kommunens kunstkonsulent i udarbejdelsen af kunstplanen for Søndergård:

En bygherrevejledning formidler intentioner og visioner for området til de kommende bygherrer.

Kontakt

Ballerup Kommune

Annegitte Hjort
Byplanlægger

44 77 23 19

E-mail