Søndergård

Bykvarteret Søndergård er et nyt by- og boligkvarter, der ligger lige syd for Måløv Station.

Søndergårds særlige kendetegn er en ca. 600 meter lang, kunstig sø/kanal, som giver hele området herlighedsværdi og karakter.

Læs om Søndergård og følg med i anlægsarbejder m.m.:

20. juni 2017

Fælleshuset nu er opført, og parkeringsstrøget og cykelstien der fører fra Søndergårds Allé frem til fælleshuset er gjort færdig, så nu er det tid til at gøre forpladsen og de sidste arealer omkring fælleshuset færdig. Derfor er stitrafikken blevet omlagt i den perioden, hvor der arbejdes foran fælleshuset.

Forpladsen indrettes med flisebelægning, som den der er udført langs fælleshusets facade og på terassen mod søen. På pladsen kommer der cykelstativer, en bænk der omkranser et solitærtræ, og en indramning til de affaldsbeholdere, der hører til fælleshuset. Skråningerne ved fælleshuset anlægges med græs og enkelte træer.

Planen er at anlægsarbejderne afsluttes i midten af august – bortset fra beplantningen, der først kan udføres til efteråret. Omlægningen af stitrafikken opretholdes indtil midten af august.

- - -

8. maj 2017
Fælleshuset står snart færdigt

For tiden arbejder entreprenøren på at få de sidste ting gjort færdig og gøre fælleshuset helt klart til overdragelse. Vi forventer, at det varer et par uger endnu.

Derefter skal der indgås en overdragelsesaftale, så kommunen kan overdrage fælleshuset til de to grundejerforeninger i fællesskab. Den aftale arbejdes der på i en dialog mellem kommunen og grundejerforeningernes repræsentanter. Så snart den er faldet på plads, vil huset kunne tages i brug af Søndergårds beboere.

Udbygningen af Søndergård begyndte i 2001 og ved udgangen af 2015 var der opført ca. 700 boliger i området. Når området er færdigudbygget, vil der være ca. 750 boliger.

Boliggrund til salg
Der er én ledig grund til boligbebyggelse tilbage, der er udbudt til salg: Storparcel A8

Faciliteter
Foruden ca. 750 boliger findes der på Søndergård:

  • affaldsplads
  • børnehus
  • handicapbofællesskab
  • tre seniorbofællesskaber
  • ældreboliger
  • plejecenter
  • hospice

I efteråret 2016 forventes et fælleshus for hele området at stå færdigt. Fælleshuset skal ligge ved den vestlige ende af søen.

Nåleøjet i Søndergård

Vandkunst på Søndergård Torv
Læs beskrivelse af Bjørn Nørgaards store vandkunst Nåleøjet på Søndergård Torv:

Kunstplan
Billedhugger og professor Bjørn Nørgaard var kommunens kunstkonsulent i udarbejdelsen af kunstplanen for Søndergård:

En bygherrevejledning formidler intentioner og visioner for området til de kommende bygherrer.

Kontakt

Ballerup Kommune

Annegitte Hjort
Byplanlægger

44 77 23 19

E-mail