Sprogvurdering i 3-årsalderen

I Ballerup Kommune bliver alle børn tilbudt en sprogvurdering, når de er omkring 3 år. Hvis dit barn går i dagtilbud, vil sprogvurderingen blive foretaget af en  pædagog i dagtilbuddet. Hvis dit barn ikke går i dagtilbud, vil du blive kontaktet af en medarbejder fra dagplejen, når dit barn nærmer sig 3 år.

Hvis sprogvurderingen viser, at dit barn har brug for en særlig indsats i forhold til sin sprogudvikling, vil dagtilbuddet  i samarbejde med dig og evt. en talepædagog lave en handleplan. Hvis dit barn ikke går i dagtilbud, kan det visiteres til at modtage 15 timers sprogstimulering om ugen i et almindeligt dagtilbud, indtil det vurderes at dit barns sprogudvikling er alderssvarende.

Der gælder det særlige for to-sprogede børn, at hvis barnet vurderes at have behov for sprogstimulering, skal barnet modtage 30 timers ugentlig sprogstimulering. Dette foregår i integrationstilbuddet Sesam, som er beliggende i distrikt Hedegården.

SOCIALE MEDIER