Demens

Som borger med demens eller som pårørende til en borger med demens, kan det være, at du har brug for:

 • Grundlæggende viden om demens
 • Rådgivning og vejledning fra en demenskoordinator
 • Kendskab til, hvor du kan finde mere information omkring demens
 • At møde andre i samme situation som dig

   

Kontakt:

 • Vi træffes hverdage mellem 10 og 12 på telefonnumrene i kontaktboksen.
 • Indtal gerne en besked på telefonsvareren, hvis vi ikke tager den. Så ringer vi tilbage til dig.
 • Se vores e-mail adresse i kontaktboksen til højre.  

 

Her i pjecen kan du læse mere om, hvad vi kan tilbyde dig (åbner i et nyt vindue).

 

Demenskoordinatorerne tilbyder dagligt telefonisk rådgivning til alle borgere, som har spørgsmål til demens.De emner vi typisk rådgiver i er:

 • demenssymptomer 
 • kommunens tilbud på demensområdet
 • hverdagen med demens og kommunikation
 • fuldmagter og værgemål.

Rådgivningen har åbent mellem kl. 10-12.

Får du ikke fat i os, læg en besked, og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

Drejer din henvendelse sig om personlig og praktisk hjælp, aflastningsmuligheder og/eller ansøgning til ældre- og plejebolig, skal du kontakte Visitationen

Demenskoordinatorerne tilbyder pårørendegrupper til borgere, som bor sammen med en demensramt ægtefælle.Her får man mulighed for at mødes med andre i samme situation, og dele oplevelser man har med sig fra hverdagen.

Grupperne mødes en gang om måneden, og der er i alt ni mødegange.

Vi starter nye grupper op hver september.

Se invitationen her: Pårørendegruppe - demens 2020

 

Ved tilmelding kontakt os telefonisk på oplysninger til højre.

Tilmeldingsfrist: 1. august 2019.

Cafearrangementerne er for dig med demenssygdom eller hukommelsesproblemer, som bor i Ballerup Kommune, samt dine nærmeste. Det kan være, at du også søger viden og information om demens. Du kan frit komme og gå til caféarrangementerne, og det kræver ingen tilmelding.

Hvordan kan jeg komme til et caféarrangement?

Det kan du ved blot at møde op i Caféen i Aktiv Center Ballerup, Rolighedsvej 12, 2750 Ballerup. 

Hvis du ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte os på telefon 4477 3201 eller 4477 3303.

Eller send os en e-mail på demens@balk.dk.

Hvornår og hvor ofte foregår caféarrangementerne?

 • Den første torsdag i hver måned fra 15.30-17.30.
 • Caféarrangementet finder sted i Caféen i Aktiv Center Ballerup, Rolighedsvej 12, 2750 Ballerup.
 • Til alle caféarrangementerne vil der være et kort fagligt oplæg. Du kan læse mere om programmet for arrangementerne i Ballerup Bladet eller på Ballerup Bibliotek. 
 • Caféen er lukket i juli, august, december, og januar.

Caféarrangementerne kan være gode, hvis du har eksemplevis har brug for: 

 • Viden, information, og gode redskaber der klæder dig på til at klare forandringer pga. demenssygdom
 • Rådgivning fra Ballerup Kommunes demenskoordinator
 • At møde andre i samme situation som dig
 • Opbygning af et netværk som forstår din situation
 • Være sammen med repræsentanter fra Alzheimerforeningen og Ældresagen

Link til programmet for caféarrangementer 2020:

Caféarrangementer demens - første halvår 2020 (åbner i nyt vindue). 

 

Hvordan klager man?

Hvis du vil klage over Ballerup Kommunes afgørelse om hjemmehjælp, kan en eventuel klage sendes til:

Ballerup Kommune

Social og Sundhed 

Hold-an Vej 7

2750 Ballerup

Klagefrist:

Klagen skal være indsendt inden for en frist af 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Hvordan behandler kommunen din klage?

 • Klagen vil blive revurderet af den myndighedsafdeling, som har truffet afgørelsen.
 • Du bedes derfor så udførligt som muligt redegøre for, hvorfor du er utilfreds med den trufne afgørelse.
 • Hvis myndighedsafdelingen efter revurderingen ændrer afgørelsen, vil du modtage en ny afgørelse.
 • Hvis myndighedsafdelingen fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Det Sociale Nævn, og du vil blive orienteret herom.

Klagerådet på hjemmehjælpsområdet:

 • Klagerådene efter retssikkerhedslovens §§ 34-36 blev nedlagt pr. 1. juli 2010.
 • Klager over afgørelser om hjælp efter servicelovens §§ 83 og 84 behandles fremover som andre klager på det sociale område.

Plejetestamentet beskriver dine ønsker for pleje og omsorg, såsom:

 • Påklædning
 • Personlig hygiejne
 • Madvaner
 • Interesser
 • Boligforhold
 • Andre emner, som er vigtige for, hvordan du har levet dit liv.  

Hvordan udfylder jeg et plejetestamente?

 • Du skal udfylde skemaet, som du finder her
 • Du kan til hver en tid ændre oplysningerne, og udfylde en ny version.
 • Plejetestamentet er til eget brug, og du kan have det i en bankboks, i din skrivebordsskuffe, eller andre steder, hvor det kan findes. 

Kontakt

Demens-
koordinatorerne

Telefonerne er
åbne fra 10- 12

Send os en besked  

4477 3201 - 4477 3303

E-mail