Sådan søger du om en plads

  • Er du borger i Ballerup Kommune, sker beslutningen om ophold på et botilbud via indstilling fra sagsbehandler til kommunens Visitationsudvalg. Du skal derfor gå til din sagsbehandler eller ringe på telefonnummeret i kontaktboksen. 
  • Er du borger fra en anden kommune, kan du eller din sagsbehandler ansøge Ballerup Kommune om en plads via dette link: Ansøgning om plads på bo- og aflastningstilbud

Botilbud og aflastningspladser i Ballerup Kommune

Har du en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse - altså en form for handicap - har Ballerup Kommune en række tilbud:

  • botilbud og bofællesskaber med og uden døgnbemanding
  • støttekontaktperson til støtte i egen bolig
  • aflastning på grund af dit hjemmeboende barn over 18 år med handicap 
  • ændringer i din bolig, hvis det er nødvendigt på grund af dit handicap

SOCIALE MEDIER