Livet med en hjerneskade

  • Har du fået en hjerneskade på grund af en sygdom eller en ulykke?
  • Hvis din hjerneskade begrænser dine evner til at udføre daglige gøremål, kan du herunder se dine muligheder for hjælp.  
  • Det kan være, at du har brug for hjælp til at ansøge om sygedagpenge, eller vejledning om, hvordan du kan få hjælpemidler.
  • Hjerneskadekoordinatorerne hjælper dig med at skabe gennemskuelighed og tryghed for både dig og dine pårørende gennem dit forløb.
  • Du er velkommen til at ringe til kommunens hjerneskadekoordinatorer for at få konkret vejledning om din situation. Se kontaktboksen til højre.

 

 

Du kan søge om forskellige former for hjælp.

Læs om dine muligheder for genoptræning

Hvis du bliver ramt af en hjerneskade, kan det afhængigt af skadens omfang blive svært at få et familieliv med børn til at fungere. Det kan fx være, der bliver behov for noget aflastning eller tilknytning af en støtte- og kontaktperson.

Læs om dine muligheder for at få hjælp fra kommunens Familie- og Handicapteam.

Hvis din hjerneskade gør det svært for dig at klare hverdagens praktiske opgaver, kan kommunen tilbyde både praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje.

Hos kommunens handicapteam for voksne kan du søge hjælp, hvis du har behov for støtte på grund af særlige fysiske, psykiske eller sociale forhold, som senhjerneskaden har medført. Det kan fx være, at du har brug for en ledsagerordning eller botilbud.

Er du syg og er lønmodtager, kan du søge om sygedagpenge.

Kontakt

Hjerneskade-
koordinator
Margit Davies

4477 3127