Livet med en hjerneskade

  • Er du over 18 år, og har du fået en hjerneskade på grund af en sygdom eller en ulykke?
  • Hjerneskadekoordinatorerne hjælper dig med at skabe gennemskuelighed og tryghed for både dig og dine pårørende gennem dit forløb.
  • Du er velkommen til at ringe til kommunens hjerneskadekoordinatorer for at få konkret vejledning om din situation. Se kontaktboksen til højre.

 

Er du under 18 år, kontakt da venligst Ballerup Kommunes hjerneskadekoordinator for børn under 18 år: 

  • Lisbeth Hjorth Brandt på telefon nummer 2535 2883. 

Du kan søge om forskellige former for hjælp.

Læs om dine muligheder for genoptræning

Du inviteres hermed til et kursus for pårørende til voksne med erhvervet hjerneskade.

Når et menneske bliver ramt af hjerneskade, påvirker det hele familien og andre pårørende.

På kurset kan du få mere viden om følger efter hjerneskade og deres betydning. 

Du får også mulighed for at drøfte, hvordan man tackler forandringer, som hjerneskaden har medført, med de andre deltagere og hjerneskadekoordinatoren.

 

Sådan melder du dig til:

Tilmelding sker hos hjerneskadekoordinatoren i din kommune. Se kontaktboksen til højre på siden. 

Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte os.

 

Kurset forløber over 5 gange i tidsrummet 15.45-17.45 :

21. august 2019

03. september 2019

23. september 2019

23. oktober 2019

14. november 2019

 

Kurset finder sted her: 

Mødelokale A3

Ballerup Rådhus

Hold-an Vej 7

2750 Ballerup

 

Hvis du bliver ramt af en hjerneskade, kan det afhængigt af skadens omfang blive svært at få et familieliv med børn til at fungere. Det kan fx være, der bliver behov for noget aflastning eller tilknytning af en støtte- og kontaktperson.

Læs om dine muligheder for at få hjælp fra kommunens Familie- og Handicapteam.

Hvis din hjerneskade gør det svært for dig at klare hverdagens praktiske opgaver, kan kommunen tilbyde både praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje.

Hos kommunens handicapteam for voksne kan du søge hjælp, hvis du har behov for støtte på grund af særlige fysiske, psykiske eller sociale forhold, som senhjerneskaden har medført. Det kan fx være, at du har brug for en ledsagerordning eller botilbud.

Er du syg og er lønmodtager, kan du søge om sygedagpenge.

Følg linket og find Hjemmevejledning i rullemenuen under støtte og ledsagerordninger (link følger snarest). 

Kontakt

Hjerneskade-
koordinatorer 
Margit Davies og
Charlotte M. Nielsen
 

Send os en besked  

4477 3127 eller 2535 2932

E-mail