Hjælpemidler

Du har mulighed for at søge om forskellige former for hjælpemidler. Du kan læse mere om de forskellige typer af hjælpemidler, og andre oplysninger, nedenfor. ​

Selvbetjening:

Klik her for tidsbestilling til hjælpemiddel Kvik Service på Hjælpemiddeldepotet (Energivej 50 i Ballerup)

OBS! Du skal bestille tid før du møder op i Kvik Service. Kvik Service har åbent om tirsdagen.

Du behøver ikke først at have ansøgt om et hjælpemiddel, for at bestille tid.  

Grundet COVID19 retningslinjer og smitterisiko er der sat begrænsning på hvor mange borgere vi kan modtage i Kvik Service.

Klik her for at starte en digital ansøgning om hjælpemiddel  

Klik her for at starte en digital ansøgning om støtte til køb af bil  

Klik her for at starte en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler 

Vigtig information om at søge hjælpemidler

Alle borgere med en varig nedsat funktionsevne, og folkeregisteradresse i Ballerup, kan søge - uanset alder og økonomisk situation. Alle ansøgninger bliver vurderet ud fra lovgivningens kriterier. Når kommunen bevilger et hjælpemiddel, er det altid bedst og billigst egnet. (Læs også om frit valgs ordningen nedenfor)

Det er vigtigt, at du ikke køber hjælpemidlet, før du har søgt og modtaget en afgørelse fra Hjælpemiddelteamet. Ellers risikerer du, at få afslag på hjælp eller støtte til hjælpemidlet via kommunen.

Du kan få yderligere råd og vejledning af Hjælpemiddelteamet. Du finder kontaktinformation i boksen til højre. Læs også om dine muligheder ved hjælpemiddel kvik service på Hjælpemiddeldepotet.

Midlertidige hjælpemidler – ikke via kommunen

Du kan ikke få hjælp til midlertidige hjælpemidler via kommunen. Hospitalet kan i nogle tilfælde hjælpe med midlertidige hjælpemidler efter en skade eller indlæggelse.

Pjecer og gode råd:

Hvad er kropsbårne hjælpemidler?

Kropsbårne hjælpemidler er personlige hjælpemidler, som ofte er tilpasset specielt til dig - fx ortopædisk fodtøj og indlæg, proteser, kompressionsstrømper, paryk, støttekorset, bandager og skinner. Hjælpemidler til inkontinens, stomi og diabetes er også kropsbårne hjælpemidler.

Når du har fået bevilget et personligt hjælpemiddel, ejer du det selv.

Hvad koster et kropsbåret hjælpemiddel?

Nogle kropsbårne hjælpemidler har delvis egenbetaling (fx fodtøj), men de fleste kropsbårne hjælpemidler betaler kommunen fuldt ud - medmindre du gør brug af frit valgs ordningen (læs mere under "valg af leverandør").

Valg af leverandør?

Ballerup Kommune har leverandøraftaler på en række områder (fx stomi, diabetes, ortopædiske sko og indlæg, skinner, bandager og kompressionsstrømper). Du kan godt vælge en leverandør, som kommunen ikke har aftale med - men hvis prisen er højere end ved kommunens leverandøraftale, skal du selv betale forskellen.

Hvordan søger du om et hjælpemiddel?
 
 
Sammen med din ansøgning giver du lov til, at kommunen må indhente dokumentation og oplysninger fra andre instanser - fx din praktiserende læge. 
 
Vi vurdere ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler ud fra serviceloven § 112. Her kan du læse mere om loven.

Høreapparater og batterier søger du ikke hos kommunen.

Det er Regionen der står for området med høreapparater og batterier til høreapparater via private leverandører.

Kontakt derfor:

Region Hovedstaden - Koncern Praksis

Kongens Vænge 2

3400 Hillerød

Telefon: 3866 5000

Hvis du ikke ønsker at bruge en privat leverandør, kan du kontakte en audiologisk afdeling, på et offentligt hospital, direkte.

Hvordan søger du om høretekniske hjælpemidler?

Ballerup kommune har aftale med Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, vedrørende alle høretekniske hjælpemidler. Det betyder, at du selv skal kontakte dem direkte, hvis du har behov for et høreteknisk hjælpemiddel:

Kommunikationscentret - Høreafdelingen

Rygårds Allé 45

2900 Hellerup

Telefon: 4511 4700

Du kan efter aftale også træffe dem i Ballerup:

Høreafdelingen

Telegrafvej 5, opgang 1, 3. sal 

2750 Ballerup

Kommunikationscenteret finder sammen med dig, ud af hvilke høretekniske hjælpemidler du har brug for. Når I har fundet frem til de hjælpemidler som du vil få bedst gavn af, sender Kommunikationscenteret ansøgningen til Ballerup Kommune for dig, sammen med deres faglige indstilling.

Hvis dit høretekniske hjælpemiddel går i stykker, kan du søge Hjælpemiddelteamet om reparation. 

 

Hvordan søger du om syns- og kommunikationshjælpemidler?

Ballerup kommune har aftale med Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, vedrørende alle syns- og kommunikationshjælpemidler. Det betyder, at du skal kontakte dem direkte, for at søge om disse hjælpemidler:

Kommunikationscentret - Synsteamet

Rygårds Allé 45

2900 Hellerup

Telefon: 4511 4600

Kommunikationscenteret finder sammen med dig, ud af hvilke syns- eller kommunikationshjælpemidler du har brug for. Når I har fundet frem til de hjælpemidler du vil få bedst gavn af, sender Kommunikationscenteret ansøgningen til Ballerup Kommune for dig, sammen med deres faglige indstilling.

Hvis dit hjælpemiddel går i stykker, kan du søge Hjælpemiddelteamet om reparation. 

 

Hvad er et genbrugshjælpemiddel?

Et genbrugshjælpemiddel, er et hjælpemiddel der bliver udlånt og genbrugt via kommunen – fx kørestol, rollator, el-scooter, toiletforhøjer, talende ur mm. Du kan derfor forvente, at et hjælpemiddel via kommunen har været brugt før – men naturligvis rengjort og istandsat, inden det kommer videre til dig.

Hvem har ansvaret for hjælpemidlet?

Hjælpemidlet er kun til dit personlige brug. Du har ansvar for at opbevare det forsvarligt, og sørge for rengøring og vedligeholdelse. Vi anbefaler, at du oplyser dit forsikringsselskab om dine hjælpemidler – kommunen er nemlig ikke ansvarlig, hvis du fx kommer til at gøre skade på andres ejendom, med din el-kørestol.

Du skal som udgangspunkt selv betale for udgifter forbundet med brugen af hjælpemidlet – men der er få undtagelser:

 • Kommunen hjælper med udgiften, hvis du har brug for mere end 1 sæt dæk og slanger om året til din kørestol
 • Kommunen dækker udgiften, hvis en udlånt el-kørestol har brug for nyt batteri.

 Hvad hvis dit hjælpemiddel går i stykker?

Du kan søge Hjælpemiddelteamet om reparation. Afdelingen vurderer om en reparation er mulig og rentabel, eller om hjælpemidlet skal udskiftes.

Hvis du sætter en reparation i gang uden at kontakte Hjælpemiddelteamet først, skal du som udgangspunkt selv betale regningen. Der er dog undtagelser, hvis du er helt afhængig af dit hjælpemiddel (fx el-kørestol), og derfor har sat en reparation i gang over weekenden. Kontakt os i åbningstiden, uden unødigt ophold.

Hvordan søger jeg om et hjælpemiddel?

Du søger om hjælpemidler digitalt. Start din ansøgning øverst på denne side, ved den grønne knap; Digital ansøgning om hjælpemiddel. 

Sammen med din ansøgning giver du lov til, at kommunen må indhente dokumentation og oplysninger fra andre instanser – fx din praktiserende læge.

Læs også om dine muligheder under ”Hjælpemiddeldepotet og åbent hus” hvis du søger en rollator eller andre små hjælpemidler.

Vi vurderer ansøgninger om hjælpemidler ud fra serviceloven §§112 og 113. Her kan du læse mere om loven.

Frit valg på hjælpemidler

Du har mulighed for at benytte frit valgs ordningen, når kommunen har fundet dig berettiget til et hjælpemiddel. Du kan ikke benytte dig af frit valgs ordningen, hvis kommunen kan stille et identisk hjælpemiddel til rådighed i udlån.

Læs mere i afsnittet ”Frit valgs ordningen”.

Hvad er en boligindretning / boligændring?

I daglig tale kalder vi boligindretning for boligændring.

En boligændring er en bygningsmæssig ændring, som er mur og nagelfast. Ændringen kan kun blive lavet på din folkeregisteradresse, og skal ”gøre boligen bedre egnet til ophold for en person med en varig nedsat funktionsevne”.

En boligændring må ikke have karakter af modernisering eller istandsættelse.

En boligændring kan fx være fjernelse af dørtrin, opsætning af håndgreb eller rampe til hoveddøren.

Hvem kan søge om en boligændring?

Du kan søge om en boligændring uanset om du bor i lejebolig, andelsbolig eller ejerbolig. Hvis du bor i en lejebolig, skal boligselskabet dog give tilladelse til boligændringen, inden en bevilling kan falde på plads.

Der gælder forskellige regler for en boligændring ud fra hvilken boligform du bor i.

En boligændring kan kun blive bevilget, hvis ændringen er nødvendig for, at du kan opholde dig i dit hjem.

Hvad koster det, at få en boligændring?

Kommunen betaler normalt alle udgifter til en bevilget boligændring.

Hvis det i særlige tilfælde er umuligt, eller meget kostbart at lave de nødvendige boligændringer, kan kommunen være nødt til at gøre brug af andre muligheder. Det kan fx være at anvise en egnet bolig som alternativ til din nuværende bolig, eller i sidste ende, at yde hjælp til flytning til en mere egnet bolig.

Hvordan søger du om en boligændring?

Du kan søge om en boligændring digitalt. Start din ansøgning øverst på denne side, ved den grønne knap; Digital ansøgning om hjælpemiddel. 

Sammen med din ansøgning giver du lov til, at kommunen må indhente dokumentation og oplysninger fra andre instanser – fx din praktiserende læge.

Vi vurderer ansøgninger om boligændringer ud fra serviceloven § 116. Her kan du læse mere om loven.

Frit valg på boligindretning

Du har mulighed for at benytte frit valgs ordningen, når kommunen har fundet dig berettiget til en boligindretning.

Læs mere i afsnittet ”Frit valgs ordningen”.

Hvad er et forbrugsgode og hvad er almindeligt indbo?

Et forbrugsgode er et produkt, der er fremstillet for og sælges med den almindelige forbruger for øje. Det er altså et produkt, som du kan købe i almindelige butikker. Et eksempel på et forbrugsgode kan være en el-scooter.

Almindeligt indbo er en betegnelse for produkter, som er så almindelige, at man kan forvente, at en stor andel af danske hjem har det. Det kan fx være telefon, vaskemaskine, kaffemaskine og en god alderssvarende hvilestol.

Grænsen mellem et forbrugsgode og almindeligt indbo ændrer sig løbende i takt med samfundsudviklingen og den høje teknologiske udvikling generelt.

Hvornår kan du få bevilget et forbrugsgode, og hvad med almindeligt indbo?

Du kan få bevilget et forbrugsgode, hvis du er berettiget til et hjælpemiddel, og forbrugsgodet kan erstatte dette hjælpemiddel.

Du kan ikke få bevilget produkter der går ind i kategorien almindeligt indbo.

Hvem ejer forbrugsgodet?

Der er normalt en egenbetaling, hvis du får bevilget et forbrugsgode. Kommunen dækker 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt, inden for det forbrugsgode du har fået bevilget. Efter indkøb og udbetaling af kommunens støtte, ejer du selv forbrugsgodet.

I meget særlige tilfælde, kan et forbrugsgode blive bevilget uden egenbetaling, og som et udlån fra Hjælpemiddeldepotet. Det drejer sig om tilfælde hvor forbrugsgodet udelukkende fungerer, som et hjælpemiddel.

Forbrugsgoder der koster 500 kr. eller mindre, skal du selv betale.

Hvad hvis mit forbrugsgode går i stykker?

Du skal selv sørge for og betale vedligeholdelse, reparation og eventuel udskiftning. Kommunen hjælper ikke med udgifterne til reparation.

Du kan kun få bevilget et konkret forbrugsgode én gang.

Hvordan søger jeg om et forbrugsgode?

Du kan søge om et forbrugsgode digitalt. Start din ansøgning øverst på denne side, ved den grønne knap; Digital ansøgning om hjælpemiddel. 

Sammen med din ansøgning giver du lov til, at kommunen må indhente dokumentation og oplysninger fra andre instanser – fx din praktiserende læge.

Vi vurderer ansøgninger om forbrugsgoder ud fra serviceloven §§ 112 og 113. Her kan du læse mere om loven.

Du kan søge om støtte til køb af en bil, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der: 

 • I væsentlig grad forringer din evne til at færdes uden bil
 • I væsentlig grad vanskeliggør din mulighed for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil
 • I væsentlig grad forhindrer dig i at gennemføre en uddannelse uden bil

Støtten kan blive bevilget i form af:

 • Lån til køb af bil
 • Afgiftsfritagelse
 • Bevilling af særlig indretning
 • Bevilling af særlig indretning på grund af krav i kørekortet

Du kan kun få bevilget støtte til køb af bil, hvis dit samlede kørselsbehov ikke kan tilgodeses via andre transportmuligheder, som fx offentlige transportmuligheder, Movia Flexhandicap, Movia Flextur og/eller bevilling af fx el-scooter eller 3-hjulet knallert.

Vi vurderer, om du er berettiget til støtte til køb af bil, ud fra en helhedsvurdering. Derfor bliver bl.a. din alder, din helbredstilstand, dit personlige kørselsbehov, øvrige transportmuligheder og andre forhold vurderet, når du søger om bilstøtte og afgiftsfritagelse.

Hvis du ikke selv skal køre bilen, skal du oplyse om, hvem der skal køre bilen for dig. Hvis du får bevilget støtte til køb af bil, skal bilen indregistreres i dit navn, selv om det er en anden, der skal køre bilen for dig.

Hvordan søger du om støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse mm.?

Du søger om støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og eventuelt særlig indretning digitalt. Start din ansøgning øverst på denne side, ved den grønne knap; Digital ansøgning om støtte til køb af bil. 

Sammen med din ansøgning giver du lov til, at kommunen må indhente dokumentation og oplysninger fra andre instanser – fx din praktiserende læge, speciallæge eller hospital.

Sagsbehandlingen kan være langvarig, da vi, til en bilsag, ofte skal indhente mange oplysninger fra eksterne specialister. Det kan forlænge sagsbehandlingstiden med flere måneder.

Hjælpemiddelteamet behandler desuden din ansøgning på baggrund af en grundig og uddybende samtale med dig. Når sagsbehandlingen er færdig, laver Hjælpemiddelteamet en indstilling til Bilstøttenævnet i Ballerup Kommune. Det er Bilstøttenævnet, der træffer afgørelse om din ansøgning vedrørende støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og eventuelt behov for særlig indretning.

Vi vurderer ansøgninger på bil-området ud fra serviceloven § 114. Klik her for at læse mere om loven.

Hvilke udgifter skal du selv betale?

Du skal i månedlige afdrag tilbagebetale mindst ½-delen af det bevilgede lån over 8 år. Herudover skal du altid selv betale for alle udgifter ved at have bil, som fx forsikringer, vedligeholdelse, reparation, service, dæk og benzin eller diesel.

Kommunen betaler dog for reparation af den særlige indretning, som du eventuelt har fået bevilget. Kontakt altid Hjælpemiddelteamet før, du sætter en reparation i gang.

Når du får bevilget støtte til køb af bil, vil det altid være støtte til anskaffelse af den billigst egnede bil. Kommunen yder støtten som et rentefrit lån på højest kr. 187.000 inkl. moms og leveringsomkostninger (2018 sats) – dog højest prisen på den bil Hjælpemiddelteamet har vurderet, er billigst egnet bil, ud fra din funktionsnedsættelse mv.

Hvem opretter lånet?

Når du har fået bevilget bilstøtte, har købt bil og har fået godkendt slutsedlen, varetager Hjælpemiddelteamet de administrative opgaver i forbindelse med oprettelse af lån og gældsbrev, samt udregning af afdrag og afregning af dit billån.

Kan du få indrettet din bil efter dine behov?

Der kan ydes tilskud eller hjælp til nødvendig indretning af en bil, også selvom du ikke opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil.

Tilskud kan ydes, hvis:

 • Politiet har stillet krav om særlig indretning – krav i kørekortet
 • Hvis dine helbredsmæssige forhold taler for det, fx på grund af smertetilstande eller skånehensyn
 • Hvis det letter din adgang til, og placering i, bilen i væsentlig grad

Kan du få tilskud til et kørekort?

Hvis du ikke har kørekort, men selv ønsker at føre bilen, kan der i visse tilfælde ydes tilskud til, at du kan erhverve et kørekort.

Hvis du ikke selv skal føre bilen, skal du ved ansøgningen oplyse om, hvem der i så fald skal være chauffør.

Hvordan får du en invalideparkeringsplads ved din bolig?

Hvis du har brug for en invalideparkeringsplads tæt ved din bolig, skal du søge dit boligselskab om afmærkning.Det er alene dit boligselskab, der afgør, om de vil reservere en plads til din bil. Det er også dem, der afgør, hvem der skal betale.

På offentlig vej, er det Ballerup kommune, der opretter invalideparkeringspladser.

Hjælpemiddeldepotet er en del af Hjælpemiddelteamet. Hvis du får bevilget et hjælpemiddel, vil det typisk blive udlånt fra Hjælpemiddeldepotet.

Udover udlån af hjælpemidler, sørger depotets teknikere for tilpasning, reparation og fremstilling af specielle hjælpemidler. Hjælpemiddeldepotet kører dine hjælpemidler ud til dig, hvis du ikke selv er i stand til at hente dem. En anden væsentlig opgave for Hjælpemiddeldepotet er at hente, rengøre og istandsætte hjælpemidler, som andre borgere ikke længere har brug for.

Hjælpemiddel Kvik Service på Hjælpemiddeldepotet hver tirsdag – bestil tid og få behandlet din sag på stedet

 

Du har mulighed for at søge om forskellige former for hjælpemidler. Du skal søge online og husk også, at bestille tid før du møder op i Kvik Service. Kvik Service har åbent om tirsdagen.

Ved aftalt fremmøde i Kvik Service på Hjælpemiddeldepot, henstiller vi til at du møder op alene, anvender opstillede håndspritstandere og holder afstand til øvrige. Der er sat skilte og vejledning op på Hjælpemiddeldepotet, når du ankommer, som du bedes følge.

 

Kvik Service på Hjælpemiddeldepotet kan behandle din ansøgning om følgende hjælpemidler:

 • Udendørs rollator
 • Badebænk
 • Transportkørestol
 • Toiletforhøjer
 • Småhjælpemidler

Få behandlet din sag på stedet og få hjælpemidlet med hjem med det samme

Vurderer sagsbehandleren, at du er berettiget til et af ovenstående hjælpemidler, og har vi det på lager, kan du få det med dig hjem med det samme.

Bestil tid

Du kan bestille tid på https://ballerup.dk/borger/sundhed-pleje/stotte-hjaelpemidler/hjaelpemidler

Du er også velkommen til at kontakte os på tlf.  4477 1717 (tast 2) for telefonisk vejledning.

Vi laver også mindre reparationer

Du kan også få lavet mindre reparationer af fx. din rollator, kørestol m.v., hvis du selv kan komme på Hjælpemiddeldepotet med dit hjælpemiddel. Du møder blot op på - efter aftale - på depotet i Kvik Service's åbningstid. 

Åbningstider

Vi har åbent hver tirsdag kl. 8.30-14.00 på Hjælpemiddeldepotet, Energivej 50, 2750 Ballerup.

Salg / leje af Hjælpemidler

Du kan ikke leje eller købe hjælpemidler på kommunens Hjælpemiddeldepot.

Du kan leje eller købe hjælpemidler via private hjælpemiddel leverandører - du finder dem nemt ved at søge på internettet. Samtidig sælger en række butikskæder mindre hjælpemidler til husholdning og toilet / bad, samt rollator, kørestol m.m.

Hvad er Movia Flexhandicap?

Movia Flexhandicap er en kørselsordning, der sikrer, at handicappede, der har svært ved at bruge almindelige offentlige transportmuligheder, kan blive kørt og fulgt sikkert fra dør til dør. Vær opmærksom på, at du skal være berettiget til et ganghjælpemiddel fra kommunen, for at du kan blive kunde hos Movia Flexhandicap – fx albuestokke, rollator eller kørestol.

Hvad kan Movia Flexhandicap bruges til?

Du bestemmer selv, hvad du vil køre til, med Movia Flexhandicap – det kan fx være besøg hos familie og venner, indkøb, og kulturelle aktiviteter. Kørselsordningen dækker hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn samt de brofaste øer.


Hvordan fungerer MOVIA Handicapkørsel?

Bruger du kørestol, bliver du kørt i minibusser, som har en lift. Generelt har alle busserne trappemaskine, der gør det muligt at hente dig, selvom du bor i lejlighed uden elevator. Du kan medbringe 2 stk. hjælpemidler.

Du kan bestille en tur fra 14 dage ned til to timer før, du skal af sted – undtagen den 24. december, hvor der er særlige tidsfrister for bestilling af ture. Generelt gælder det om at være ude i god tid, for der kan være udsolgt. Movia Flexhandicap er en del af den kollektive trafik, og du kan derfor ikke regne med, at blive kørt den korteste vej til din destination.

Hvordan søger du om ordningen?

Du skal søge Hjælpemiddelteamet om at komme med i kørselsordningen. Du kan hente ansøgningsskemaet på Movias Hjemmeside.

Hvis du har brug for et ansøgningsskema i papir, kan du ringe eller skrive til os. Se kontaktoplysninger øverst til højre.

I henhold til Servicelovens § 112 og § 116, kan du benytte frit valgs ordningen. Lovgivningen medfører, at borgerne har ret til at benytte en anden leverandør end den byrådet har indgået aftale med, medmindre hjælpemidlet er fuldstændig identisk med det borgeren ønsker at erhverve. 

Du kan først benytte dig af frit valgs ordningen efter at du har fået en bevilling fra hjælpemiddelteamet. 

Hvem kan få et handicapparkeringskort?

For at kunne få et Handicapparkeringskort, skal du opfylde mindst et af disse kriterier:

 • Du er fundet berettiget til støtte til køb af bil via Kommunen (Serviceloven § 114)

 • Du har fået støtte til køb af bil inden for de sidste seks år

 • Du er godkendt af kommunen til Movia Flexhandicap eller lignende kørselsordning

 • Du går meget dårligt, eller har en varig nedsat funktionsevne, som gør, at du har svært ved at arbejde eller gennemføre en uddannelse

Hvor søger du om et handicapparkeringskort?

Du skal søge om handicapparkeringskort hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice

Du finder ansøgningsskemaet på deres hjemmeside. Alternativt kan du ringe Dansk Handicaporganisationers Brugerservice på tlf. 3675 1793 mellem kl. 10 - 12. 

Hvor lang tid gælder et handicapparkeringskort?

Et handicapparkeringskort er gyldigt i 10 år. Efter udløb skal du søge igen.

 

Hvis du har brug for en invalideparkeringsplads tæt ved din bolig, skal du søge dit boligselskab om afmærkning. Det er alene dit boligselskab, der træffer beslutningen. Eventuel afregning for etablering af invalidepladsen, er en sag mellem dig og boligselskabet.

På offentlig vej, er det kommunen, der står for afmærkning af invalideparkeringspladser. Hvis du vil søge om afmærkning af en invalidebilparkeringsplads tæt ved din bolig, på offentlig vej, skal du derfor kontakte Ballerup Kommune, Park og Vej.

Hvad er post til dør?

Post til dør er en ordning du kan søge, hvis du ikke kan hente din post i brevkasse ved skel eller i opgangens brevkasseanlæg. For at kunne få post til dør, skal du have en brevkasse eller brevsprække ved din hoveddør.

Du kan søge om post til dør, varigt eller midlertidigt (6 måneder).

Læs mere om ordningen hos Trafikstyrelsen

Hvem kan få post til dør?

Hvis du er bevægelseshæmmet eller handicappet, kan du søge om at få din adresserede post bragt til din hoveddør.

Hvordan søger jeg om post til dør?

Hvis du gerne vil søge om post til dør, skal du ringe eller skrive til Hjælpemiddelteamet.

Adresseændring eller spørgsmål til din ordning om post til dør

Hvis du skal flytte eller har spørgsmål til din ordning om post til dør, skal du ringe til  PostNord, Kundeservice på telefon 7070 7030.

Har du svært ved at holde på urinen eller afføringen, kan det være, at du lider af inkontinens.

Det første du skal gøre er, at kontakte din egen læge, der vil tage stilling til hvilken form for undersøgelser, der skal sættes i gang.

Har din egen læge, en specialafdeling eller ambulatorium konstateret, at du lider af inkontinens, og at det er en varig lidelse, så kan du ansøge om hjælpemidler, f.eks. bleer, kateter eller andet.

Er lidelsen ikke varig, er det ikke muligt at få bevilling til hjælpemidler.

Har du allerede et inkontinens hjælpemiddel, og ønsker du råd og vejledning angående andre typer eller størrelser, er du velkommen til at tage kontakt til den administrative sygeplejerske inden for bleområdet.

Kontaktoplysninger til Ballerup Kommunes Hjemmepleje:

Hjemmeplejens hovedtelefonnummer.: 4477 3340

Mailadresse: Hjemmeplejen@balk.dk

 Sygeplejerske inden for bleområdet.

Telefonnr.: 4477 6062

Telefontid: Mandag, tirsdag og torsdag mellem kl. 9-10.00.

Du kan ansøge digitalt om bevilling klikke her

(HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT ANSØGE OM INKONTINENS HJÆLPEMIDLER ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE DEN ADMINISTRATIVE SYGEPLEJERSKE INDEN FOR BLEOMRÅDET)

Kontakt

C-VS Afgørelser og
Hjælpemidler


Send sikker besked 

4477 1717

E-mail