Ballerup bymidte

Ballerups nye banegårdspladsBallerup Bymidte skal være mere livlig og attraktiv. Der er ønsker fra borgerne om at gøre området grønnere og nedtone trafik og asfalt i bymidten.

Ballerup Kommune er derfor nu – med støtte fra Realdania – i gang med at udvikle bymidten i Ballerup. Kickstart Ballerup, kalder vi projektet.

Følg med i arbejdet med at kickstarte Ballerup Bymidte: 

Kommunalbestyrelsen har den 29. april 2019 vedtaget en helhedsplan for Ballerup bymidte.

Formålet med helhedsplanen er at fastlægge de overordnede retningslinjer for udviklingen i bymidten. Planen er baseret på en politisk vision om at Ballerup bymidte skal være et attraktivt sted at bo og bosætte sig, leve, arbejde, studere, handle og drive forretning. Derfor skal der arbejdes med en balance mellem flere mennesker - gode, grønne byrum - et stærkt handelsliv - og en god parkeringsdækning.

  helhedsplan endelig

Du kan se helhedsplanen her:

 

Se vinderprojektet fra SLA A/S:

Ballerup Trafikknudepunkt - en pulserende bymidte

 

 

Forstadens pulserende pendlerliv er det bærende element i udformningen af Ballerups nye centrale byrum: Banegårdspladsen.

Det ligger i forstadens natur, at mængden af mennesker varierer over døgnet som bylivsmæssigt tidevand – som forstadens åndedrag, forstadens puls.

Ballerup Banegårdsplads bliver et imødekommende hverdagsrum, der afspejler forstadens puls – med en aktiv og  pulserende bymidte i myldretiden og med en“hvilepuls”, når den sidste pendler vender træt hjem til Ballerup.

Årstidernes puls
Banegårdspladsen vil også afspejle årstidernes puls med årstidsbestemt beplantning, der skaber sanselige oplevelser døgnet rundt, året rundt.

Med årstidernes skiften vil Banegårdspladsen være værd at besøge året rundt, da oplevelsen af byrummet ændrer sig efter årstiden.

Forår på pladsen

 

Efterår på pladsenEfterår på Ballerup Banegårdsplads

De fire årstider på Ballerup Banegårdsplads

 

 

 

 

 

 

Læs mere
Læs mere på SLA A/S' hjemmeside samt i Dommerbetænkningen: Dommerbetænkning (juni 2016)

 

Vinderen af arkitektkonkurrencen om en ny banegårdsplads i Ballerup er:

SLA A/S med underrådgivere Holscher Nordberg Architects A/S samt Atkins Danmark A/S

Bedømmelseskomiteen siger om SLA’s vinderforslag:
”SLA’s forslag giver et overbevisende bud på et foran­derligt og fleksibelt hverdagsbyrum med udgangspunkt i en præcis analyse af forstadens liv og identitet. Det er en kvalitet, at projektet tager fat i hele Banegårds­pladsen og giver alle funktioner en rumlig fortolkning. Forstadens liv - hverdagslivet – handler om det hele: At drikke kaffe, at sidde på bænken, at stå på bussen eller blot at passere forbi”.

Programchef i Realdania, Astrid Bruus Thomsen siger:
SLA-teamet rammer hverdagspulsen i Ballerup rigtig fint. Forslaget vil skabe en attraktiv og fleksibel plads, som man har lyst til at opholde sig på og bruge aktivt. Samtidig vil årstidsbestemt beplantning og forskellige overflader danne en gennemtænkt fortælling i byrummet, som vil gøre Banegårdspladsen til et værd at besøge året rundt, fordi oplevelsen af byrummet ændrer sig alt efter årstiden”.

Dommerbetænkning
Dommerbetænkning (juni 2016) indeholder bedømmelseskommitéens beskrivelse af:

 • Opgaven
 • Vinderforslaget
 • Øvrige forslag
 • Fakta om konkurrencegrundlag og bedømmelseskriterier

Bedømmelseskomité

 • Repræsentanter for Ballerup Kommunalbestyrelse
 • Repræsentanter fra Realdania (støtter projekt med 25 mio. kr.)
 • Fagdommer Jonas Schul, Schul Landskabsarkitekter
 • Fagdommer Pernille Schyum Poulsen, Tegnestuen Vandkunsten

Ballerup Kommune afholdt i samarbejde med Realdania en arkitektkonkurrence om Banegårdspladsen:

Kickstart Ballerup - arkitektkonkurrence om Banegårdspladsen (2016)

Gennem en EU-prækvalifikation var fire arkitektteams udvalgt til at deltage i konkurrencen:

 • C.F. Møller Danmark A/S med underrådgiver MOE A/S
 • COBE ApS med underrådgivere Tyréens AB samt Hansen, Carlsen og Frølund A/S
 • Gottlieb Paludan Architects A/S med underrådgivere Sweco Denmark A/S samt SLETH A/S
 • SLA A/S med underrådgivere Holscher Nordberg Architects A/S samt Atkins Danmark A/S

De fire teams udarbejdede forslag til:

 • Hvordan Banegårdspladsen skal være i fremtiden
 • Hvordan Ballerup bymidte kan fortættes, så der kommer flere boliger, flere mennesker og mere liv i bymidten.

Arkitektkonkurrencen løb fra den 22. februar til den 4. maj 2016.

Centralt i Kickstart projektet er banegårdspladsen med den meget store busterminal.

Banegårdspladsen er det første, man møder, når man kommer til byen med offentlig transport, men den giver ingen fornemmelse af, at man faktisk befinder sig i bymidten. Der færdes dagligt 20.000 pendlere på pladsen til og fra busser og tog, men kun de færreste bruger byen.

Busterminal reduceres
Busterminalens areal reduceres til 3/5 (uden at busdriften ændres), så der bliver plads til at skabe et nyt byrum ved biblioteket. Formålet er at opnå en bedre sammenhæng mellem stationen, busholdepladsen og Centrumgaden.

Ny bygning på banegårdspladsen
På den nye plads opføres en bygning i fire plan, der danner en ’væg’ langs nordsiden af pladsen.

I stueplan vil bygningen rumme caféer og butikker.

På de tre øvre etager etableres der et alment seniorbofællesskab

Der er interesser for at sætte projekter i gang forskellige steder i Ballerup bymidte. Derfor er der behov for et overordnet grundlag at udarbejde lokalplaner ud fra.

Rammer og Handlinger for udviklingen af Ballerup Bymidte beskriver de kvaliteter, som kommunalbestyrelsen ønsker at fremme i bymidten:

 • Grøn by
 • Attraktiv by
 • Bæredygtighed
 • Bedre tilgængelighed og sammenhænge

Rapporten beskriver også kommende ændringer forskellige steder i bymidten:

 • Præstevænget / Gl. Skolevej – nye boliger
 • Hold-an Vej – bebyggelse
 • Banegårdspladsen – omdannelse
 • Centrumgaden og Ballerup Centret – bedre vilkår for detailhandel
 • Baltorpområde og Baltorpplænen – udvikling
 • Gl. Rådhusvej – nyt boligområde

Rammer og Handlinger for udviklingen af Ballerup Bymidte blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2011.

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup bymidte (2011)

Visionskampagne 2007
Vision 2020 kampagnen blev gennemført i 2007 og viste, at der er en opfattelse af, at trafikken dominerer og forstyrrer for meget i Ballerup Bymidte. Der blev dengang efterlyst metoder til at camouflere trafikken og til at afvikle den mere smart og smertefrit, sådan at der er plads til at udfolde sig i Bymidten.

Planstrategi 2008
Med Planstrategi 2008 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal satses på bedre by frem for mere by i Ballerup, og den strategi står fortsat ved magt. 

Vi skal satse på at omdanne, tilpasse og bygge nyt i den eksisterende by. Der skal bygges tættere ved stationen, og vi skal tilpasse byen til tidens behov med fokus på trends som oplevelsesøkonomi og fokus på sundhed.

Vi ønsker en ny tæt og levende Bymidte - et knudepunkt og centrum for handel, beboelse, erhverv og kultur, sammenholdt af arkitektonisk kvalitet. 

Idékonkurrence 2010
Kommunalbestyrelsen gennemførte i 2010 en idékonkurrence om Ballerup Bymidte. Konkurrencen blev fulgt tæt af et stort antal borgere og interessenter.

Tre arkitekt-teams kom med forslag til, hvordan Ballerup Bymidte – fra Rådhuset til Baltoppen – kan udvikles til en levende by. Der blev ikke kåret et egentligt vinderprojekt, men alle tre konkurrencebidrag indeholdt gode idéer og brugbare strategier, som vi kan plukke fra og lade os inspirere af fremover.

Efter konkurrencens afslutning vedtog Kommunalbestyrelsen dokumentet Rammer og Handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte. Her udstikkes rammerne for de kvaliteter, vi ønsker at opnå i Ballerup Bymidte.

Arkitektkonkurrence 2016
I februar 2016 blev der udskrevet en konkurrence om Banegårdspladsens udformning.

Anlægsarbejde 2017-2018
I foråret 2017 går omlægningen af banegårdspladsen går i gang . Pladsen forventes at stå færdig inden sommerferien i 2018.

Kontakt

Ballerup Kommune

Annegitte Hjort
Byplanlægger

Send sikker besked

44 77 23 19

E-mail