Ballerup bymidte

Ballerups nye banegårdsplads

Ballerup Bymidte skal være mere livlig og attraktiv. Både Kommunalbestyrelsen og borgerne har ønsker om en bymidte, der er mere livlig og grøn, og hvor trafik og asfalt nedtones. Der skal bygges flere boliger i bymidten, for på den måde understøttes både handelslivet, kulturlivet og brugen af den offentlige transport.

Banegårdspladsen, som tidligere var én stor busterminal, var første skridt. Den ligger midt i byen, men tidligere gav den ikke indtryk af, at der var en bymidte lige om hjørnet. Med støtte fra Realdania er busterminalen nu lagt om, så den fylder mindre, og så der skabes sammenhæng mellem togstation, busholdeplads og bymidte - til gavn for de ca. 20.000 mennesker, der dagligt færdes på pladsen. Nu er der bygget boliger på pladsen, og så skal selve pladsen gøres færdig med belægning, beplantning, belysning – og en vandkunst. Det forventes færdigt inden nytår 2020/21, hvis vejret er med os.

Derudover er en del andre projekter i bymidten opført, i gang eller på vej, særligt boligbyggerier (fx Dommergrunden, Bydammen, Toftehaven), men også anlægsarbejder som fx omlægning af Centrumgaden i forbindelse med at der skal separatkloakeres (dvs. adskillelse af regnvand og spildevand) og anlæg af en ny indkørsel fra Hold-an Vej til parkeringsarealerne bag Meny.

Her på siden kan du følge med i alt det, der foregår i bymidten for tiden, og finde information både om praktiske forhold og om baggrunden for bymidtens udvikling. Kig under 'Status på bymidteudviklingen'.

25. januar 2021

Banegårdspladsen er færdig og kan tages i brug!

Læs mere i pressemeddelelsen her: https://ballerup.dk/borger/ballerups-nye-banegaardsplads-er-faerdig

færdig plads


 

21. januar 2021

Nye trafikale forhold på Banegårdspladsen

Nu er den nye plads mellem biblioteket og busterminalen ved at være helt færdig og klar til at blive taget i brug. Det betyder nye trafikale forhold og muligheder.

Varelevering, renovationskørsel etc. skal finde sted på en ny måde fra uge 4, dvs. fra den 25. januar 2021. Tegningen nedenfor viser, hvor der kan køres ind og ud (bemærk at der ikke må køres hen over selve den nye plads). 

På vejarealet vest for husbyggeriet (hen mod busterminalen) skal der være taxa-holdepladser, handicap-parkering, korttidsparkering og afsætning (kiss-and-ride). Disse pladser kan tages i brug, når byggehegnet bliver fjernet, selvom der endnu ikke er lavet afmærkninger på asfalten. Der er til gengæld sat skilte op - brug dem som vejledning.

Der vil blive lavet midlertidige afmærkninger, når vejret tillader det, og så vil der blive etableret slidlag og endelige afmærkninger til foråret.

Kort - varelevering jan21

 


5. januar 2021

Anlægsarbejder ved Kasperskolen

Kasperskolen på Baltorpvej 18 skal omdannes til vaccinationscenter, og der skal i den forbindelse etableres en stor, midlertidig grusparkeringsplads på Baltorpplænen. For at vaccinationscentret kan blive etableret hurtigst muligt, har entreprenøren fået tilladelse til at arbejde døgnet rundt i perioden 1. – 11. januar 2021.

Det mest støjende arbejde vil i videst muligt omfang blive udført i dagtimerne kl 8-18, og støjen begrænses så vidt muligt.

Vi beklager de gener, som dette nødvendige arbejde måtte medføre.


15. december 2020

Den nye bygning på Banegårdspladsen skal have lagt strøm ind. Det bliver derfor nødvendigt at grave i fortovet (som endnu ikke er taget i brug) langs bygningen.

Ledningsejeren har påbegyndt arbejdet i dag, den 15. december, og de har meddelt kommunen, at de forventer at være færdige inden jul.


10. december 2020

Nye parkeringsregler bag Meny, ud mod Hold-an Vej

p-plakat meny dec20


16. november 2020

Gas- og vandledning i Centrumgaden skal flyttes 

- læs mere under menupunktet 'Centrumgaden - kloakering og renovering'.


22. oktober 2020

Opdateret information om de aktuelle p-forhold i bymidten

p-flyer okt20


16. oktober 2020

Parkeringspladsen på Sankt Jacobsvej bliver inddraget til byggeplads for anlægsarbejderne i Centrumgaden

Entreprenøren har ventet så længe som muligt med at inddrage p-pladsen på Sct. Jacobvej (ved Baghuset og kirken), men i uge 43 etableres der byggeplads her, og gravearbejdet i Centrumgaden går for alvor i gang.

På kortet herunder kan du se oversigt over, hvor der er byggepladser, og hvor der aktuelt er parkeringsmuligheder i Ballerup bymidte.

p-kort 16okt20


7. oktober 2020

nye p-regler okt20

Dette er den aktuelle situation - der kan forekomme ændringer, dem vil du kunne se her på siden.


25. september 2020

Det bliver desværre nødvendigt at udføre støjende arbejde (asfaltfræsning) på Linde Allé mellem Hold-An Vej og Centrumgade søndag den 27. september i tidsrummet 9.00 – 17.00.

Det skyldes, at vejrliget fredag den 25. september forhindrer de planlagte arbejder. Samtidig forsøger vi at begrænse den samlede anlægsperiode, så vi gør alt, hvad vi kan, for at det ikke skal trække ud i den sidste ende.

De berørte beboere i området får direkte besked om søndagsarbejdet.

Vi beklager de gener, som det måtte medføre.


23. september 2020

NU KAN DU MØDE OS ET NYT STED

Fra biblioteket er vi nu flyttet til en vogn på hjørnet af Hold-an vej og Linde Allé. Her kan du komme forbi og tale med os, og få svar på dine spørgsmål vedr. alt det, der foregår i bymidten for tiden.

Tidpunktet er uændret: det er fortsat tirsdag og torsdag i tidsrummet kl. 13 -16, vi sidder klar til at tage imod.

skurvogn

 

 


22. september 2020

Nyt opdateret kort over parkering i bymidten, som det ser ud i uge 39/40. Følg med her på siden - her viser vi løbende opdateringer, efterhånden som der sker ændringer i parkeringsforholdene.

p-kort 08sep20


18. september 2020

Der er oprettet en vagttelefon, som du kan ringe til ved eventuelle AKUTTE problemer i forbindelse med anlægsarbejderne i bymidten. Vagttelefonen har tlf.nr. 5372 1468.

Ikke-akutte henvendelser kan rettes til følgende:

Novafos - Anders Valentin (projektleder), tlf. 4420 8143

Ballerup Kommune - Yasmin van der Maal (byggetilsyn), tlf. 4175 0138 eller Karsten Linding (projektleder), tlf. 4175 0137

Du kan også sende dine spørgsmål pr. mail til centrumgaden@balk.dk


14. september 2020

MØD OS PÅ BIBLIOTEKET

Har du spørgsmål vedr. alt det, der foregår i bymidten for tiden? Du kan møde repræsentanter fra kommunen på Ballerup Bibliotek tirsdage og torsdage kl. 13-16 i perioden 15.-29. september. Her sidder de klar til at besvare de spørgsmål, der måtte opstå, i forbindelse med de mange aktuelle anlægsarbejder i Ballerup bymidte.Detaljeret bekskrivelse af anlægsarbejder i bymidten

Her kan du læse en mere detaljeret beskrivelse af alle de kommende vejarbejder i Ballerup Bymidte, samt hvordan trafikafviklingen vil finde sted.Hvorfor udfører vi arbejdet nu?

I slutningen af september igangsætter forsyningsselskabet Novafos og Ballerup Kommune et større renoveringsarbejde i Centrumgaden. Det er et længerevarende projekt på cirka halvandet år. Da en del af vejene og parkeringspladserne omkring bymidten er nedslidte, ønsker vi at udføre renovering af disse inden arbejderne på Centrumgaden begynder. Det gør vi for at sikre, at alle arbejderne ikke udføres samtidigt, da vi ønsker at genere borgere og trafikanter i området mindst muligt.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende nogle af vejarbejderne, kan du rette henvendelse til:

     Thomas Pilegaard Madsen, projektleder

     Ballerup Kommune

     E-mail: bymidte@balk.dk

     Telefon: 53 72 14 68Eller - som du kan læse ovenfor - møde os på Ballerup Bibliotek.Om vej- og asfaltarbejdet

De enkelte kommende arbejder er beskrevet nedenfor:

Asfaltering af p-plads bag MENY

Parkeringspladsen bag MENY får ny asfalt i perioden 16.-22. september.

Arbejdet vil foregå som dag- og natarbejde. Årsagen til, at vi tager natten i brug, er for at reducere anlægsperioden og for at sikre en god kvalitet i det udførte arbejde.

For ikke at spærre hele p-pladsen på én gang, og derved blokere alle parkeringspladser, udføre vi arbejdet i 2 etaper; først laver vi den sydlige halvdel af p-pladsen (mod Linde Alle) i perioden 16.-18. september, og derefter den nordlige halvdel af p-pladsen (mod Sct. Jacobsvej) i perioden 20.-22. september.

meny nord-syd

Når vi spærrer den sydlige halvdel af p-pladsen, vil der være adgang til den nordlige halvdel af p-pladsen fra Sct. Jacobsvej.

Når vi spærrer den nordlige halvdel af p-pladsen, vil der være adgang til den sydlige halvdel af p-pladsen fra Linde Alle.Da noget af arbejdet bliver udført som natarbejde, kan vi desværre ikke undgå, at vi til tider kommer til at støje. Vi kommer desværre også til at overskride de gældende støjgrænser, men vi vil forsøge at begrænse det mest muligt med valg af maskiner og materiel. Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Fortov og højresvingsbane i krydset Hold-an Vej/Linde Alle

Vi etablerer fortov og højresvingsbane i krydset Hold-an Vej/Linde Alle (hvor der i dag er opsat betonklodser på vejen). Vi udfører arbejdet den 10.-17. september som dagarbejde. Det medfører, at den sydlige kørebane på strækningen (mod Ballerup Centret) indsnævres fra to til ét kørespor.kryds H-a Vej/Linde Alle

Mens arbejdet udføres, bliver det nordlige fodgængerfelt i krydset spærret. Vi henviser derfor til det sydlige fodgængerfelt i perioden.Asfaltering af Linde Alle

Linde Alle skal have lagt det sidste lag asfalt. Det sker i perioden 23.-30. september. Arbejdet vil foregå som dag- og natarbejde. Årsagen til, at vi tager natten i brug, er at vi gerne vil reducere anlægsperioden og de medfølgende trafikale gener.I perioden 21. september til 1. oktober vil Linde Alle være totalt spærret for personbil-trafik fra Hold-an Vej til Bydammen (forbi Banegårdspladsen). Busdriften bliver opretholdt til Banegårdspladsen i hele perioden, men busserne bliver ensrettet så der er ind- og udkørsel via Bydammen.

asfalt Linde AlléMens arbejdet på Linde Alle pågår, vil der til enhver tid være adgang til Rolighedsvej. Det betyder, at borgere på Rolighedsvej, Solvej og det sidste stykke af Østervej ikke blive påvirket i forhold til adgang til deres ejendomme i bil.

Servicebussen betjener ligeledes Rolighedsvej, mens arbejdet på Linde Alle pågår.

Fodgængere kan bruge fortovet på begge sider af Linde Alle i hele arbejdsperioden.

Asfaltering af Banegårdspladsen

Samtidig med at Linde Alle er spærret for personbiltrafik, får vejen langs Banegårds-pladsen og ned til Bydammen også ny asfalt. Det arbejde foregår parallelt med de an-dre arbejder på Linde Alle i perioden 21.-29. september og vil blive udført som dag- og natarbejde.

asfalt banegårdsplads

I perioden 21. september til 1. oktober vil Banegårdspladsen og Linde Allé være totalt spærret for personbiltrafik fra Hold-an Vej til Bydammen (forbi Banegårdspladsen). Busdriften bliver opretholdt til Banegårdspladsen i hele perioden, men busserne bliver ensrettet så der er ind- og udkørsel via Bydammen.

Ny vejopbygning i krydset Linde Alle/Centrumgaden

Samtidig med at Linde Alle er spærret for personbiltrafik, graver vi krydset Linde Alle /Centrumgaden op. Belægningen er nedslidt og skal bygges op på ny. Arbejdet vil blive udført parallelt med de andre arbejder på Linde Alle i perioden 23.-29. september.I perioden vil det ikke være muligt for erhvervsdrivende i Centrumgaden at få leveret varer med varebil direkte foran butikken, da Centrumgaden er ensrettet og det ikke vil være muligt at køre ud i krydset med Linde Alle.

Vi henstiller derfor til, at du som erhvervsdrivende på Centrumgaden ikke får varelevering i denne periode.

Alternativt kan du

  • som erhvervsdrivende på den nordlige del af Centrumgaden få varebilen til at holde på Kirketorvet, og varerne leveret til din butik på fx en palleløfter, eller

     
  • som erhvervsdrivende på den sydlige del af Centrumgaden få varebilen til at holde på p-pladsen bag Arbejdernes Landsbank, og varerne leveret til din butik på fx en palleløfter.