Ballerup bymidte

Banegårdspladsen m legende børn - juni 2021

Der arbejdes i disse år på at gøre bymidten mere attraktiv. Både Kommunalbestyrelsen og borgerne har ønsker om en bymidte, der er mere livlig og grøn, og hvor trafik og asfalt nedtones. Der bygges flere boliger i bymidten, for på den måde understøttes både handelslivet, kulturlivet og brugen af den offentlige transport.

Banegårdspladsen, som tidligere var én stor busterminal, var første skridt. Med støtte fra Realdania er busterminalen omlagt (2017-2020), så den fylder mindre, og der er skabt bedre sammenhæng mellem togstation, busholdeplads og bymidte - til gavn for de ca. 20.000 mennesker, der dagligt færdes på pladsen. Der er bygget boliger på pladsen, og selve pladsen har fået ny belægning, beplantning, belysning – og en vandkunst. 

Centrumgaden er ved at blive omlagt, så den bliver mere attraktiv og tidssvarende. Omlægningen sker i forbindelse med at forsyningsselskabet Novafos alligevel skulle grave gaden op for at separatkloakere i bymidten..

Også på Baltorpplænen vil der ske byudvikling i de kommende år - en ny bydel med klimapark, campus-kultur-område og boliger.

Alt i alt er det en stor og spændende udvikling, der er i gang.Her på siden kan du følge med i alt det, der foregår i bymidten for tiden, og finde information både om praktiske forhold og om baggrunden for bymidtens udvikling. Kig under 'Status på bymidteudviklingen'.