Voksne og Sundhed

Hovedopgaver

  • professionel pleje, hjælp og støtte til voksne borgere over 18 med nedsat fysisk eller mentalt funktionsniveau 
  • pleje, omsorg og sygepleje samt at styrke eller vedligeholde funktionsniveauet hos borgere med funktionstab eller i risiko for funktionstab
  • forebyggende og sundhedsfremmende indsatser blandt kommunens borgere

 

Direktør

Mette Vaaben Mortensen

2516 9905

mvm@balk.dk

 

Centerchef

Eva Borg

2083 8700

evbo@balk.dkStaben

Stabschef  

Pernille Bruun-Guassora (pebr)

2146 0222

pebr@balk.dk   Omsorg og Bolig

Omsorgs- og boligchef  

Susanne Bettina Jørgensen

4477 3077

sbe@balk.dkAfgørelser og hjælpemidler

Afsnitsleder  

Dora Fog

7230 9550

drf@balk.dk

 

Enheder

Kontakt

Center for Voksne og
Sundhed

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send os en sikker
besked

4477 2000

E-mail