Voksne og Sundhed

 

Hovedopgaver

  • professionel pleje, hjælp og støtte til voksne borgere over 18 med nedsat fysisk eller mentalt funktionsniveau 
  • pleje, omsorg og sygepleje samt at styrke eller vedligeholde funktionsniveauet hos borgere med funktionstab eller i risiko for funktionstab
  • forebyggende og sundhedsfremmende indsatser blandt kommunens borgere

Direktør
Mette Vaaben Mortensen
2516 9905
mvm@balk.dk

Centerchef
Eva Borg
2083 8700
evbo@balk.dk

Staben
Afsnitsleder
Hans Eriksen
2146 0222
hane@balk.dk

Omsorg og Bolig
Afsnitsleder
Susanne Bettina Jørgensen
4477 3077
sbe@balk.dk

Afgørelser og hjælpemidler
Afsnitsleder  
Dora Fog
7230 9550
drf@balk.dk

Enheder

SOCIALE MEDIER