Voksne og Sundhed

Hovedopgaver

  • professionel pleje, hjælp og støtte til voksne borgere over 18 med nedsat fysisk eller mentalt funktionsniveau 
  • pleje, omsorg og sygepleje samt at styrke eller vedligeholde funktionsniveauet hos borgere med funktionstab eller i risiko for funktionstab
  • forebyggende og sundhedsfremmende indsatser blandt kommunens borgere

Direktør

Mette Vaaben Mortensen
2516 9905
mvm@balk.dk
 

Centerchef

Eva Borg
2083 8700
evbo@balk.dk

Staben

Stabschef  

Pernille Bruun-Guassora 
2146 0222
pebr@balk.dk   
Omsorg og Bolig

Omsorgs- og boligchef  

Susanne Bettina Jørgensen
4477 3077
sbe@balk.dk

Afgørelser og hjælpemidler

Afsnitsleder  

Dora Fog
7230 9550
drf@balk.dk

Enheder

Kontakt

Center for Voksne og
Sundhed

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

4477 2000

E-mail