Strategier

Her kan du læse Ballerup Kommunes forskellige strategier:

Ballerup i verden – verden i Ballerup

Ballerup Kommune vil ud i verden for at lære og skabe nye kontakter. Ballerup Kommune vil byde verden velkommen. Ballerup Kommune vil være kendt for at føre en aktiv, udadvendt og udviklingsorienteret international politik, hvor det internationale aspekt indgår som en naturlig del af den kommunale virksomhed.

Et meget væsentligt område er uddannelse og læring. Vi skal sikre os, at børn og unge uddannes til at kunne begå sig som fremtidige borgere i et internationaliseret samfund.

Vi skal være parate til at bruge den internationale dimension aktivt, når det gælder de rammer, vi som offentlig serviceyder tilbyder vores erhvervsliv.

For borgerne skal kommunen skabe muligheder for personlige møder med mennesker fra andre kulturer for at fremme respekt, accept, åbenhed og tolerance og derved bidrage til en fredelig og demokratisk udvikling - både i Danmark og i verden.

Ballerup Kommunes internationale strategi

Den flerårige økonomiske strategi for 2014-2019 blev godkendt af Økonomiudvalget den 15. december 2015 (Punkt 3).