Budget 2022

Her kan du læse mere om kommunens arbejde med udarbejdelsen af budget 2022.

Ved godkendelsen af budget 2021 besluttede Økonomiudvalget, at der til budget 2022 skal findes en besparelse på 35 mio. kr. Der skal også findes besparelser i 2023 og 2024 på henholdsvis 45 mio. kr. og 50 mio. kr.

Besparelserne skyldes: 
 
  • Vi skal skabe balance i budget 2022 og kunne imødegå eventuelle økonomiske udfordringer på velfærdsområderne.
  • Vi skal have råderummet til at kunne prioritere politisk, hvor ét område prioriteres op på bekostning af et andet, hvis der bliver behov for det. 
  • Vi har ikke fuld klarhed over de langsigtede, økonomiske konsekvenser af coronakrisen. 

Derfor inviterer borgmesteren jer ind i arbejdet med budgettet, og beder om jeres idéer og forslag til, hvordan vi kan tilrettelægge kommunens budget mest hensigtsmæssigt i de kommende år. Det er vigtigt med et fælles ansvar for en så væsentlig opgave, og derfor ser borgmesteren og Kommunalbestyrelsen frem til at få jeres bud bragt til bordet.  

I kan skrive jeres idéer og forslag i skabelonen nedenfor. Send skemaet til okonomi@balk.dk senest tirsdag den 9. februar 2021.

Her kan du læse materialet, som er udsendt til de høringsberettigede parter:

Borgmesterens høringsbrev om Bidrag til budget 2022

Skema til Bidrag til budget 2022 - bilag til høringsbrev fra borgmesteren

Kontakt

Center for Økonomi

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

4477 2206

E-mail