Kommunalbestyrelsen

Mandag den 28. august 2023 - kl. 17:30
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere

 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Johan Müller (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Simon Knudstrup (F) - Deltog
 • Sandra Marsenic (A) - Deltog
 • Mikael Wandel (V) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Karsten Kriegel (C) - Deltog
 • Jette Meinertz (O) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Erling Andersen (A) - Deltog
 • Kate Svarrer (Løsgænger) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Taner Genc (F) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Lars Green Bach (B) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Deltog ikke under punkterne 1-7
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • André Amingsø (D) - Deltog
 • Saime B. Inanc (Ø) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør) - Deltog

Afbud/Fraværende

 • Michael Jensen (O) - Afbud
 • Anja Holtze (A) - Afbud

Åben dagsorden

Lukket dagsorden